شهریار زاهدان
ویژه اخبار وتلنگرهای اجتماعی وسیاسی
درباره وبلاگ


مرا همین میز است ولب تاب و این عینک

هنوز دیزی و سبزی و لقمه ای سنگک

کنم مراجعه ماهی اگر به خود پرداز

کفاف روزی مارا دهد همان قلّک

مدیر وبلاگ : غلام محمد خلیلی
مطالب اخیر
نظرسنجی
آیاشما از عملكرد تیم ملی فوتبال راضی هستید؟

چهارشنبه 30 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

وبلاگ شهرعجیب:

روزگاردرسهای زیادی بهمون داده(متعددوفراوان)یکی ازاون مواردمتعدد اینه که تابه چیزی دست پیدانکردی ولمسش نکردی هرچندهمه چیزok باشه وبه قول معروف روی کاغذ(طبق استدلال های منطقی)درست وآماده؛باورنکنی که اون چیزروبدست آوردی!

شایدهمه ماازاین قبیل تجربه هاداشته باشیم،حتی ممکنه دربعضی مواردکه فکرمیکردیم اون چیز(که میتونه شامل هرچی باشه)صددرصدمال ماست وبدست آوردیمش،درست دردقیقه نود متوجه بشیم که از دستش دادیم و فقط خیال میکردیم که اینجا همه چیز طبق قاعده ، قانون و از روی کاغذومحاسبات منطقی ومعمول پیش میره!

پیك اجتماعی:این مطلب درموردكسانیكه قصددارندپادرركاب مدیریتهای استان ویاشهرستان شوندنكته ای بسیارآموزنده است زیرا بعضی هابراساس یك صحبت اولیه كه درموردمسئولیتی باآنهاشده وبقولی(نه به داراست نه به بار)عالم وآدم رامطلع كردند كه منو میخوان فرمانداریامدیركل بزارن!!

درحالیكه مراحل انتصابات دولتی مثل خواستگاری ازشازده های سابق است كه باید هفت خوان راطی كند ویامثل خوردن توپ هفت سنگ برزمین است كه دههاباربالاوپایین میشودودراین بالاوپایین احتمال خوابیدن توپ دردست دیگری وجوددارد، مخصوصاًزمانیكه بدخواهان ازآن اطلاع ودست بكارشده باشند. 

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : معادلات، قواعد، بازی، انتصابات،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 30 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

        استان سیستان وبلوچستان درحال حاضردارای39شهروشهرستان میباشدكه مراكزشهری آنهاتوسط
شهرداران وشوراهای شهری مدیریت میشونداز مجموعه  این39شهرداری 19 شهرداری آن درمراكز شهرستانها بوده ومابقی  شهرداریها درمراكز بخش هامستقرند. 

ازنظر قانون گذار شهرداریها سازمانهای غیردولتی هستند كه ازمحل درآمدهای مردمی اداره میشوند ولی دراستان ما اگر كمك های دولتی به شهرهای دور افتاده ،كم جمعیت وفقیر استان نباشد اوضاع واحوال شهرداریهای سی ونه گانه دروضع نابسامانی قرارمی گیرند.

البته درحال حاضر هم برغم مساعدتهای دولتی وضع چندان مناسبی ندارند یكی ازرفتگران زاهدانی میگفت: مدت 5ماه است حقوق ناجیز ماراشهرداری پرداخت نكرده است كه تنها بایارانه 45هزارتومانی زندگی راسپری میكنیم .

این كارگرشرافتمند اضافه كرد :خانه ی استیجاری درشیرآباد دارم و همسرم برای تامین قسمتی ازهزینه های كمرشكن زندگی با6سرعائله مجبوربه رختشویی درخانه این وآن شده است، تازمانی كه شهرداری حقوق ناچیز مارابه موقع پرداخت میكرد با همان مبلغ مشكلاتمان راحل می كردیم ولی ازحدود دوسال است كه حقوق ما سالی دو ، سه بارپرداخت نمیشود.

پیك اجتماعی : ازمعاونت عمرانی و مدیركل امورشهری استانداری س وب  كه درسطح استان متولی مستقیم شوراهای شهری وشهرداران میباشد  باتوجه به بحران مالی شهرداریها كه معمولا درپایان سال تشدید میشود توقع میرود برای اعتبارات جاری وحقوق پرسنل شهرداری ها تمهید لازم اتخاذ تاكارگران فقیر این مجموعه بیش ازاین دچارزحمت نباشند. 
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 29 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی
   
سازمانهایی كه اجباراً وبراساس سیاست های دولت مركزی از دگردیسی وتغییروتحول بیشتری برخوردارند كاركنان آنهادرهرجابجایی مدیریتی وظایف اداری شان را مجدداً مرور می كنند وهمان خلاقیت هاوهنرمندی های  قبلی را برای مدیربعدی ارائه می دهند واین سیر تسلسل ودرجا زدن درچنین سازمان هایی هم چنان ادامه پیدا می كند.

 دراین سازمانها بعضی ازافراد كه درمسئولیت های حساستری قراردارند معمولاً با مدیران جدید ارتباط بیشتری پیدا می كنند ، اگر اینگونه افراد انسانهای پدر بیامرزی باشندكه هیچ ، همه چیز براساس واقعیت بازگو واتفاق خاصی نمی افتد ، ولی خدانكند افراد خاص از اندكی خورده شیشه برخوردار  و یا بابعضی از كاركنان خورده حساب واختلاف نظری داشته باشند ، باتغییرمدیریت تازه گزارش های غرض آلود شروع میگردد.

خوب یادمه دریكی ازمقاطع خدمتی ام وبراساس مسائل جناحی از یك مسئولیت مدیریتی عزل وبعنوان كارشناس درواحدستادی مشغول بكار شدم البته همانند من دراین واحدچند نفردیگه هم حضور داشتند .

 تااینكه مدیرقبلی ماتغییركرد ومدیركل جدید معرفی شد ، درجلسه معارفه بنده هم اظهارنظری پیرامون عدم ارتباط تجارب قبلی وحتی مدرك تحصیلی این مدیر باپست مدیریتی جدیدش انجام دادم واشاره كردم ایكاش رئیس كل ازبین كارشناسان ویامعاون همین مجموعه مدیركل خودش روانتخاب میكرد و به شما زحمت وبه ماهم توهین نمی كرد ...

خلاصه این جلسه واین روز تمام شد ولی فردخاص كه معطل چنین حركتی ازسوی حقیر بود این مطلب راسریعاً به رئیس كل گزارش مكتوب داد وپیش بینی كرد با این اقدام جسورانه حقیر سرتا پا تقصیر ، دیگر كاركنان هم سربه شورش برآورند و....خلاصه روی مخ رئیس كل كه رئیس همه مدیران كل بود شروع به رژه رفتن كرد واتفاقاً رئیس كل هم چند ماهی بیشتر نبود كه به این استان آمده بود وخیلی شناختی نداشت ولی ازآنجائیكه به فرد خاص اعتماد داشت حرف های او را پذیرفت وتصمیم گرفت شخصاًبامن برخورد نماید كه مایه عبرت دیگران شده  تا كارمندان یك لا قبای سازمان تجری نشوند.

صبح فردای آنروز هنوز درمنزل بودم وبنا بود برای شركت دركارگاه آموزشی كامپیوتر مستقیم سر كلاس حاضرشوم كه ناگهان ازطریق تلفن به دفتر رئیس كل احضار شدم، بالاخره تابه دفتر رئیس كل رسیدم ساعت به هشت ونیم صبح رسید.

به محض اینكه وارد اتاق ایشان شدم و ادای سلام وصبح بخیر ردوبدل شد ، رئیس كل كه دركنارمیزش فرد خاص هم باقلم ودفترچه یاداشت نشسته بود باعصبانیت رو به من كرد وگفت تاحالا كه ساعت هشت ونیم شده كجابودی گویا مدیركلی خدمت میكنی؟؟

  به آرامی به ایشان توضیح دادم كه درحال حاضر ازشركت كنندگان دركارگاه ... هستم . بعد منوتعارف كرد بشینم ، این درحالی بود كه خودش پشت میزش ایستاده بود وادامه داد این چه شكرهایی بوده كه درجلسه به مدیرم گفتی؟؟

متاسفانه رئیس كل بدلیل عدم شناخت ازحقیر در اولین حركت تنبیهی اش با واژه ایكه بكاربرد درآفساید قرار گرفت وتاپایان هم نتوانست ازآفساید خارج شود.

خلاصه این حركت تنبیهی به جلسه گفتگو وبعضاً به معركه ی بگو مگو تبدیل ودرنهایت رئیس كل قلباًبه حقانیت كارمندش پی برد و یكی از معاونین اش  پادرمیانی كرد ومنواز این گفتگوی تند وبیهوده خارج كرد.

درقسمتی از جلسه كه احساس كردم رئیس قانع شده درمورد من زود به قضاوت نشسته ، به ایشان عرض كردم  : شما ازمن شناختی نداری ! بامن اختلاف قبلی هم نداشتی!  هم خدمتی هم تاكنون نبودیم! حتی درخارج ازسازمان اداری هم منو یكبار ندیدی !! پس علت این قضاوت شما میتونه تنها یك دلیل داشته باشه ، آنهم وجود تصویرگران مغرض كه چهره خدمتی كاركنان را پیش مسئولین شان غرض آلود تصویر می كنند .

البته این نكته رویادآوربشم كه ایشان یعنی رئیس كل انسان بامعرفتی بود و چون شناخت كافی و وافی نداشت دچار كج اندیشی ازطریق افكارغرض آلود فرد خاص گردید.

 لذا توصیه حقیر به كاركنان اینگونه سازمانها مواظبت ازتصویرگران مغرض است كه بدون دلیل وسندی برای افراد سالم وبدون مشكل پرونده آنچنانی می سازند وآنهارا سالهاازحقشان محروم می كنند.
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شایعات دریافتی ازراهروهای كاخ طلایی استانداری حاكیست :موج دوم انتخاب فرمانداران استان سیستان وبلوچستان برای پیشنهاد به وزارت كشور درحال انجام میباشد.

برهمین اساس گفته میشود بزودی محمداكبرچاكرزهی بعنوان فرماندارخاش معرفی وعلیرضاشهركی فرماندارفعلی خاش احتمالا به فرمانداری میرجاوه وفرماندار فعلی میرجاوه بعنوان فرماندارزهك منصوب میشوند.

دراین گزارش همچنین آمده است ایوب كرد شهردارسابق خاش بعنوان فرماندار كنارك  وعلی كرد بخشدار نوك آباد نیز بعنوان یكی ازفرمانداریهای مكران (شهرستان های جنوبی استان)  به وزارت كشور پیشنهاد شده اند.

پیشنهادی نیز برای یكی ازفرمانداریهای سیستان صورت گرفته كه احتمالاً كاندیدای آن یكی ازمعاونین مدیران كل ستادی استانداری سیستان وبلوچستان میباشد.
نوع مطلب : انتصاب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

ازطریق یكی ازسایت ها اطلاع یافتیم به همت دانشگاه علوم پزشكی زابل گارگاه پروپوزال نویسی  دردو دوره 2روزه در زابل برگزار كه بیش از140 نفر دراین كلاس ها مشاركت داشتند .

پیش بینی میشود مشاركت گسترده واستقبال وسیع دستگاههای دولتی حكایت از اهمیت بودجه ریزی و تدوین پروژه های عمرانی ، فرهنگی واقتصادی درمناطق  وشهرستانهای پنجگانه سیستان و نزد ادارات دولتی را داشته باشد .

مشاركت جویی دهیاران ، بخشداران وكارشناسان برنامه ریزی فرمانداریها ومعاونین فرمانداریها وحتی فرمانداران جدیدالتاسیس وشهرداران ومعاونین آنها دراین گونه كلاس ها سبب تقویت شوراهای برنامه ریزی وتوسعه شهرستانهای تابعه سیستان رافراهم می سازد.

بدیهی است این اقدام مناسب دانشگاه علوم پزشكی زابل در راه اندازی اینگونه گارگاه ها مورد اقبال وتشویق معاونت برنامه ریزی واشتغال استانداری سیستان وبلوچستان واقع خواهدشد.
نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها : پروپوزال، دانشگاه، علوم پزشكی، زابل، سیستان،
لینک های مرتبط :


یكی ازوبلاگ نویسان جسور منطقه ساحلی استان(وبلاگ توسعه مكران) اشاره بسیار جالبی به  واژه های نامانوس بومی وغیربومی  بو یژه درشهرداری چابهار كه سر سلسله جنبان این اصطلاحات مذموم درسیستان وبلوچستان بحساب می آید داشته است.

واقعاًازاین بابت بسیاری ازاهالی استان دل نگرانی دارند درشهرداریها كه به یمن شوراها(  وا اسفا ازپسوند اسلامی بودن آنها) مدیریت آنها به دست مدیران مورد تایید شورا قرارگرفته است هركارشناسی را كه همزبان شان نباشد ویا اهل آن شهر نباشد غیربومی تلقی وبه شدت اورا منزوی می كنند.

رهبران این تفكرات قبیله ای اگربه استخدام افراد وكارشناسان شاغل در شهرداریها اعتراض دارند چرا كارشناس میهمان شان را مورد تحقیر و هتك قرارمیدهند با این حركات نه تنها مشكلی راحل نمی كند كه انگیزه فعالیت ازنیروی موردنظر نیز نظر گرفته میشود.

افراد مدعی كه چشم دیدن دیگران رابرسر سفره ی نظام وكشوردرشهرشان ندارند،بروند سراغ مسئولین استخدامی هاوگزینش ها تاقوانین جاری رابرای جذب نیروهای تحصیل كرده شهرهای جنوبی روانتر و بستر جذب رابشكل قانونی تغییر دهند.

باوركنید این تحركات منفی بهمراه اتفاقات امنیتی درمرز و یا توسط چند مزدور خارجی باورهای نامناسبی از مردم استان ما نزد افكارعمومی كشور ایجاد میكند ، لطفااستانداری سیستان وبلوچستان ومسئولین شهرداریها وشوراها ازتكوین بعضی رخدادهای تاثرانگیز وقرون وسطایی جلوگیری و نگاه بی عدالتی اندك مسئولین درشهرداریها را دربرخورد با نیروهای زیرمجموعه شهرداریها اصلاح نمایند.
 
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : شهرداریها، شورا، استانداری سیستان وبلوچستان، بی عدالتی، نظام وكشور،
لینک های مرتبط :

واشنگتن اگزمینر نوشت: به گفته ی یک کارشناس حملات الکترومغناطیسی، تصمیم غافلگیرکننده ایران برای اعزام ناوهای خود به سواحل آمریکا تهدید بالقوه فاجعه باری برای آمریکا به شمار می آید.

 پیتر پرای کارشناس حملات الکترومغناطیسی گفت: این ناوها احتمالا در حال تمرین برای حمله ای در آینده هستند.

وی افزود: گشت زنی ناوهای ایران در کنار سواحل ما می تواند تهدید یک حمله ی الکترومغناطیسی غافلگیرانه باشد.

پرای اضافه کرد: نیروی دریایی ایران به دنبال تحقیر اوباما و امریکا برای توافق موقت است که تهران می گوید غرب در آن تسلیم شده است.

وی در ادامه مدعی شد: ایران اخیرا «کلاب کی» از روسیه خریده است که یک سیستم موشکی تمام عیار به حساب می آید و از طرفی به مانند کانتینر روی کشتی است و می تواند هر کشتی را تبدیل به یک موشک پرتاب کن کند.

پیك اجتماعی:
در چند روز آینده مذاکرات آغاز خواهند شد اما در داخل ایران نیز اختلافات سیاسی وجود دارد، رئیس جمهور و تیم مذاکره ‌کننده وی به سرپرستی ظریف، وزیر امور خارجه در مقابل تندروها ایستاده‌اند.

 گسیل داشتن ناوهای جنگی به اقیانوس اطلس نوعی روان درمانی برای تندروهای داخلی است نه تهدیدی برای آمریکا.
نوع مطلب : امنیتی، 
برچسب ها : ناوهای ایران، سواحل آمریكا،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

به گزارش منابع موثق : دكترعباس نیاوند ازسیستانیهای منطقه گلستان امروز ازسوی وزارت كشور بعنوان معاون پشتیبانی ومنابع انسانی استانداری گلستان منصوب شد .

قرار است مراسم تودیع ومعارفه ایشان درساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ بیست وهشتم بهمن ماه یكهزاروسیصدونود ودو درمحل استانداری گلستان برگزار گردد. 

دكتر نیاوند تحصیل كرده تهران است وسوابق معاونت برنامه ریزی واشتغال حراسان رضوی ومعاونت برنامه ریزی گلستان رادركارنامه اش داراست ،اوازسیاسیون معتدل سیستانی الاصل است كه انتصاب مجدد او دراستانداری گلستان شوق زاید الوصفی رادربین سیستانیهای آن دیارسبب شده است.

عباس نیاوندعضو هیات مدیره سازمان بازنشستگی کشوری است. وی دارای دکتری کشاورزی و محیط زیست و از جانبازان جنگ تحمیلی و از نیروهای سیاسی معتدل که همواره در سمتهایش به دنبال تحقق آرمانهای انقلاب و توسعه کشور بوده است .

نوع مطلب : انتصاب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :یادم می آید روز آزادی خرمشهر ، چهارراه چه کنم زاهدان ، چه زیبا ودیدنی بود ، نه رنگ و نژاد ،نه مذهب نه قومیت ،نه حزب و جناح سیاسی هیچ کدام مانع پایكوبی وخوشحالی مان نبود، همه به عشق ایران می خواندند و می کوبیدند.

  زرتشتی و سیك و یهودی ومسیحی وشیعه و سنی و زابلی و بلوچ و ترک و كرد و بیرجندی و... همه و همه برای هم بودیم . 

شکوه انسانی زیر پرچم فرهنگ شریف و خوشرنگ جمهوری اسلامی ایران قرارداشت .

 سیستان و بلوچستان پهنه ی پرواز سیمرغ بود ، هامون و تفتان خرم و سرافراز و صدای شهباز قلندر همه جا طنین انداز بود .
 
ولی حالا زاهدان ، آن هندوستان كوچك ایران و سیستان وبلوچستان پهناور ومردم میهمان نوازش راچه شده؟ 

چگونه بپذیریم كه درسرحدات این سرزمین اسطوره ای فرزندان  ایران  دراسارتِ خفاشانِ خون آشامِ اجنبی پرستِ وهابی زاده باشند .

مگر ما را چقدر عمر بخشیده اند که زیستن به شادی را از هم دریغ می داریم؟ همه وهمه میدانند من وتودر نداری باهم شریك هستیم !!....... 

نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : آزادی خرمشهر، چهارراه چكنم، سرحدات،
لینک های مرتبط :
شنبه 26 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی
تصویرذیل كه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان رادرحال دردست داشتن عكس مقام معظم رهبری در سی و پنجمین سالگرد انقلاب نشان میدهد یادآور ارادت وی به معظم له میباشد. این تصو یردرحالی دردستان مولوی قرار گرفته شده كه یایك انگشت او  به سالگشت انقلاب درآرم گوشه پایین سمت چپ عكس اشاره گردیده است.

لنز دوربین عكاس عصرهامون شكاركننده این لحظه در راهپیمایی 22 بهمن سال 1392 زاهدان میباشد.
 
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : مولوی عبدالحمید،
لینک های مرتبط :


رهایی فرزندان مرزبان مان ازچنگال مزدوران سعودی زمانی محقق ومیسر بود كه اتلاف وقت توسط مسئولین و فرماندهان مستقیم آنها صورت نمی گرفت بلكه باردیابی اطلاعاتی وعملیات حساب شده مثل عقاب تیز تك مرگ شومی رابرسر نحس وهابی زاده هاآوار می كردند.

 حالابعداز گذشت یكهفته تنها به نتیجه مذاكرات می توان كورسویی امید داشت، تجربه ثابت كرده در برخورد  بااشرارباید جسورانه عمل شود درغیراینصورت درمذاكره واقدامات پایایای برد با اشرار است ضمن اینكه اینگونه مذاكرات بدآموزی های خطرناكی راورق میزند.

یادش بخیر ، دیماه سال 1371 بود كه  ازطریق مشاهدات عینی مطلع شدیم یكی از اشرار معدوم آنزمان معروف به حمیدوك نهتانی دركیلومتر27محور زاهدان - زابل تعداد70نفرازسربازان مركز آموزش زابل راگروگان گرفته وبصورت پیاده و بااستفاده ازراههای كوهستانی قصد خروج ازمرز رادارد.

خوب یادمه دربعدازظهرهمانروز سردارسلیمانی بانیروهای قرارگاه قدس آنزمان كلیه سربازان را ازدل خاك افغانستان سالم برگرداند ضمن اینكه یك تن از اشرار درحین ریختن آتش نیروهای گردان ویژه كشته وتعدادی از اشرارمجروح و تنها سركرده آنها توانست با واسطه قراردادن افغانیها جانش رانجات ومتواری شود .

درود بر تو سردارحاج قاسم سلیمانی ، هركجا كه خدمت كردی عزت وسربلندی جمهوری اسلامی رابه ارمغان آوردی. درود وهزاران درود مابرشماباد.
نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : 5مرزبان، وهابی زاده ها، حاج قاسم سلیمانی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 24 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه ی تلویزیونی بلومبرگ؛ باراک اوباما با امضای یک دستور اجرایی که در اختیارات رئیس جمهوری آمریکا است ، پیمانکاران فدرال آمریکا را ملزم کرد که با کارکنان خود که از طریق بودجه ی فدرال تامین حقوق می شوند بر مبنای قانون جدید حداقل حقوق و دستمزد قرار داد ببندند.

براساس این دستور حداقل حقوق و دستمزد ده دلار و ده سنت در هر ساعت خواهد بود. 
پیك اجتماعی: یعنی درقبال 8ساعت كار این آمریكائی های بدبخت درهرروز80دلار و80 سنت ودرهرماه جان كندن كارگری با25 روز كارتنها 2424 دلار دریافتی آنهاست كه باپول ما 7272000تومان میشود

ملاحظه:بی خود نیست این آمریكادرحال فروپاشی قرارگرفته است!!!  
نوع مطلب : كاریكاتور وطنز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 24 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

گزارش پیك اجتماعی ازمشهد حاكیست:بدنبال ازدحام گسترده ی روزهای ابتدایی توزیع سبد كالایی وشدت سرمای هوا مدیرکل شرکت پست خراسان شمالی از به‌کارگیری توان خدماتی پست موتوری 193 این اداره کل برای توزیع سبد کالای خانوار در برخی از شهرستان‌ های این استان خبر داد.


«محمدرضا کاملی» گفت: اکنون پست موتوری 193 توزیع سبد کالا را در دو شهرستان بجنورد و اسفراین آغاز کرده است و در سایر شهرستان‌ها نیز در صورت درخواست فعال می‌شود.

وی اضافه کرد: پست موتوری برای جلوگیری از تشکیل صف‌های طولانی با دریافت کارت یارانه شهروندانی که مشمول سبد کالا شده‌اند، اقلام کالایی را از فروشگاه‌ها دریافت و به درب منازل آنان انتقال می‌دهد.


گفته میشود بسیاری از شهروندان كه توانایی ایستادن درصف دریافت سبد كالا راندارند ازاین اقدام  پست استقبال كرده اند ولی جلب اعتماد مردم ازسوی پیكهای موتوری جای تردید دارد. 


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : پیك، موتوری193، سبد كالا،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 24 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

یکی ازمولفه هاومقوله های جامعه شناسی،هیستری جمعی است.همه ماممکن است روزی وپابارهادچارهیستری شده باشیم اماشناخت کافی وعلمی ازاین مقوله نداشته باشیم.

 به تعبیرعامیانه تروقتی به کسی میگوییم:جوگیرشده ای بازبان علمی تروی رابه هیستری جمعی نسبت میدهیم.

حالاکه معنی عرفی این واژه رابیان نمودم مصداقهای فراوانی برای آن درذهنتان متبادر میشود.برای من علت یادآوری این مسئله تیتروعکس زیربود: 

 

به واقع بسیاری ازشماهم دیگرنه ازدیدن وشنیدن این موی تراشیدن ها در این چند وقت متاثر می شوید و نه آن را نشانه نوع دوستی مان می دانید ، چراکه حالا می رود تا به یک مد تبدیل شود و از طرفی هم شده پوستر تبلیغات بعضی و اسباب سفر شهر به شهر بعضی دیگر!

چرا ما معنی همدردی را در نزدیک ترین و کم هزینه ترین (بلکه پرمنفعت ترین برای خودمان) راه برای افراد جستجو می کنیم؟! اسم این کار را هم می گذاریم نوعدوستی!

آیا لازم نیست رجوعی به وجدانمان نماییم و دست از این نمایش های کهنه و مضحک بر داریم و سیرکی که سوژه اش بدبختی دیگران است را تعطیل کنیم؟!

منبع:وبلاگ شهرعجیب 

نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : هیستری، جمعی، مایلی كهن،
لینک های مرتبط :

علی اوسط هاشمی استاندار سیستان وبلوچستان ازاستانداران باتجربه وكادر وزارت كشور است كه سوابق مدیریتی اودررده های بخشداری، فرمانداری ، مدیركل ومعاون استاندار از او مدیری مجرب ساخته است .


علی اوسط هاشمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران، معاون استاندار و فرماندار تهران، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان، فرماندار شهرستان گیلانغرب، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری کرمانشاه، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری چهارمحال و بختیاری ، بخشدار مرکزی شهرستان کنگاور، مدیرکل ثبت احوال استان کردستان، مدیرکل ثبت احوال استان یزد ، رئیس جهاد سازندگی شهرستان سنقر را در کارنامه اجرایی وی می باشد.


هاشمی علاوه برسوابق یادشده فعالیت های سیاسی دیگری هم  دراحزاب وجناح های داخلی نظام داشته است ، او ازنظر جناحی وابسته به دوم خردادی ها ودل درگروی اصلاخ طلبان دارد وچون رای دهندگان وسردمداران ستاد انتخاباتی دكتر روحانی مخصوصاً رهبران مذهبی اهل سنت سیستان و بلوچستان علاقه مند به منصوب شدن استانداری از طیف اصلاح طلب بودند لذا قرعه بنام آقای هاشمی رفت كه درحال حاضر ایشان بركرسی صدارت استانداری استان پهناور سیستان وبلوچستان تكیه زده ودرحال تدبیر میباشد.

ازآنجائیكه تاكنون ازطیف اصلاح طلب سه استاندار دیگرنیز بیش از 13 سال مسئولیت استان را عهده داربود ند لذا  توقع  میرود بهترین روش راباتوجه به تجربه آنان برای توسعه وبرقراری عدالت وتوازن منطقه ای انتخاب وبرگز یندوازعملكردهای جناحی آنها كه سودی برای مردم نداشته پرهیز نماید .

خوشبختانه درمقطع كنونی ودر كنار استاندار یكی از گنجینه های تجربه وتدبیر بومی  قراردارد كه از سالهای 1368 تا 1373 (یعنی پیك مسائل امنیتی) دراستان تجارب ذیقیمتی را دركنار "سید استانداران " یعنی مهندس محمود حجتی از تدابیر منحصر بفرد این شخصیت جهادگروارزشی اندوخته است .


مهندس حجتی ازاستاندارانی است كه طی 5 سال مسئولیتش درسیستان وبلوچستان ایثارگرانه وجهادی خدمت كرد.
 اوطی این 5سال و چند ماه خدمتش شاه كارهایی را از خود به یادگاری گذاشت كه برای همه اظهر من الشمس است و دیگر استانداری تاكنون نتوانسته مشابه آنرا تكرار نماید .

یكی ازاین طرح های یادگار او ایجاد منطقه آزاد تجاری وصنعتی بندر چابهار است كه اگر حاذقانه مدیریت شود قادرخواهد بود منطقه مكران رادچارتحول بنیادی نمایدتاحالا كه هرچه سودی داشته به دامن تهرانی ها واصفهانی ها كه سرمایه گذاربودندریخته است.

حجتی ، استاندار برنامه وطرح بود ، او اهل شور ومشورت وخود كارشناسی حاذق بود ، برنامه پنج ساله ایشان درمسائل مرزی وانتظامی كه سوابق آن در دبیرخانه "شتا" وجود دارد ازبرنامه های مثال زدنی اوست. 

استاندار اگر درمسائل سیاسی استان  دچار افراط وتفریط شود اوضاع واحوال اجتماعی به سمت سیاست زدگی سوق پیدا می كند وتوسعه اقتصادی وعمرانی راتحت الشعاع قرار میدهد اگردرمسائل امنیتی بدون تدبیر عمل كند استان رادچار فرار سرمایه ها همچون گذشته خواهد كرد .

توصیه میشود استاندار سیستان وبلوچستان كه یقین داریم دغدغه توسعه وعمران این استان رادارد درمسائل همه جانبه استان خط مشی اعتدالی حجتی وزیر جهاد كشاورزی فعلی و استاندارسابق استان كه خود ازریش سفیدان اصلاح طلبی است را انتخاب وازمشورت های او برای توسعه استان بهره گیری نماید.

ضمناً از لحاظ عملكردی تنها مشابهت محمود حجتی با اولین استاندار دولت اصلاحات ، خواستگاه مشترك سیاسی آنها ومدت مسئولیت شان درسیستان وبلوچستان ولهجه اصفهانی آنهاست ولاغیر. 


نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : محمودحجتی، جهادگر، وزیرجهادكشاورزی، سید استانداران، الگو،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

"گلشنی از اتحاد" سروده شاعر سیستانی

عباسعلی صباغ زاده شاعر سیستانی كه درسالهای اول انقلاب همكارمان دریكی ازادارات زابل بود وازورزشكاران ونیكان خوش اخلاق استان ما بحساب می آید اخیراً اشعار زیبایی در رسای وحدت سیستانی وبلوچ سروده كه توسط حاج غلام نبی براهویی دروبلاگ شخصی اش منتشر گردیده است.

 
این شعر در وصف اتحاد و وحدت مردم بلوچ و سیستانی استان سیستان و بلوچستان سروده شده است.


از سکایای کیانی سیستانی و بلوچ                     از نژاد خسروانی سیستانی و بلوچ
با متاعی اندک و با سفره ای نان جوین               مهربان و میزبانی سیستانی و بلوچ
طلعت خورشید را در خطه شرق وطن                   با تلالو گل فشانی سیستانی و بلوچ
از شمال سابوری تا ان سوی باهو کلات                وارث نام و نشانی سیستانی و بلوچ
شیر بیشه، مرد مردان غیور میهنی                        سربداران زمانی سیستانی و بلوچ
هر منافق، وحدت این قوم را برهم زند                    گونه اینی و نه آنی سیستانی و بلوچ
بر تبه کاران زیرک، تیغ از رو می کشی                    سینه اش را می درانی سیستانی و بلوچ
دشمن غدار گر بر خاک ایران پر کشد                      آرش و تیر کمانی سیستانی و بلوچ
آنکه مزدور است، مامور است تا آدم کشد                 هر مرام و هر مکانی سیستانی و بلوچ
ماجرای دشت پیشین خود حکایت می کند                 قصه ای از داستانی سیستانی و بلوچ
آن طرف مردان پاک و صادق از جنس بلوچ                   آن طرف فرماندهانی سیستانی و بلوچ
شوشتری مامور کشت گلشنی از اتحاد                    تا بسازد بوستانی سیستانی و بلوچ
نوجوان و طفل معصوم و محمد زاده را                       تیر دشمن یک نشانی سیستانی و بلوچ
بی درنگ این خطه می روید ز خون پاک شان               لاله زار و گلستانی سیستانی و بلوچ
قبله واحد، مصطفی واحد و قرآن واحد است                 این مهم نیکو بدانی سیستانی و بلوچ
هم طواف کعبه و سفی صفا و مروه را                       ذکر حق با هم بخوانی سیستانی و بلوچ
من و تو مائیم و چون اجدادمان در یک هدف                وحدتی را ریسمانی سیستانی و بلوچ
شیعه را با اهل سنت دشمنی واحد بود                  گوشت و پوست و استخوانی سیستانی و بلوچ
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

13921119000866_PhotoL[1]

امروز 6 روز از اسارت فرزندان وطن می‌گذرد، فرزندانی که به جرم حراست از مرزهای میهن، به دست دشمنان وهابی و به قصد اختلاف افکنی میان شیعه و سنی ربوده شدند. و اما در این 6 روز بر 5 سرباز میهن چه گذشته؟

 عصر 17 بهمن ماه 5 مرزبان در جکیگور هنگام تعویض پست ناپدید شدند. آخرین اطلاعاتی که از آنها در دست بود نشان می‌داد که فرزندان وطن از مرز پاکستان عبور کرده‌اند. اندکی بعد اما مشخص شد این جوانان به میل خود از مرز عبور نکرده بلکه عبور داده شده‌اند.

بعد از آن نبرد خونین در سراوان و شهادت 14 تن از مرزبانان غیور میهن، کمتر خبری از جیش‌الظلم به گوش می‌رسید. آنها قتل عام کرده و به آن سوی مرزها گریخته بودند و تنها کاری که از دولتمردان و نظامیان ما برمی‌آمد گله به دولت پاکستان بود.

پاکستان کشوری است بی نظم ونزاكت، که بعد از جدایی از هندوستان، به دلیل اختلافات مرزی با این کشور چندین سال است که در مرزهای شرقی خود در حال آماده باش کامل است و این به همراه اختلافات مذهبی و ... با ایران، دلیلی شده تا نیروهای پاکستانی در مرزهای ایران حضوری کمرنگ داشته باشند.

خاطر آنها از جانب ایران جمع است و مطمئن هستند با توجه به سیاست‌های ایران و مراقبت‌های ویژه نظامیان ایرانی از مرزهای مشترک با پاکستان، خطری کشورشان را تهدید نمی‌کند، بنابر این تنها تعداد اندکی را برای محافظت از مرزهای خود با ایران به کار گرفته‌اند.

در این میان گروهک‌های تروریستی مختلف با سوءاستفاده از این اقدام دولت پاکستان در مناطق غربی پاکستان و در جوار مرزهای ایران ساکن و با خیالی آسوده به آموزش نیروی انسانی و تجهیز خود مشغول شدند.
نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : شش روز، اسارت،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

 صبح دیروز (سه شنبه) 12 نفر جوان عضو و هوادارگروه های اصلاح طلب توسط چند نفر با لباس شخصی از ادامه ی راهپیمایی در سالگرد پیروزی انقلاب در 22 بهمن ماه بدلیل داشتن پوسترهایی با تصویر محمد خاتمی، حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی باز داشت شدند و  پس از چند ساعت ،حدود ساعت 1530 بعدازظهر آزاد میشوند .

 یكی از این دستگیرشدگان به خبر نگار می گوید که بازداشت کنندگان لباس شخصی بودند و آنها را برای ساعاتی به کلانتری ستارخان منتقل کردند و سپس آزاد شدند.

همچنین  در هنگام سخنرانی آقای روحانی  با فاصله ی یک صد متری، در وسط میدان آزادی، پلاکاردی   در دست برخی تندروها بود که باعث تحریک جمعیتی بود که آن را از نزدیک می دیدند؛ تصویری از آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و   محمد خاتمی در حال اعدام با این جمله: «مطالبه امت: محاکمه سران فتنه».

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
حامیان استاندارسیستان وبلوچستان دیشب گزارشی از سفر دوروزه جمعه وشنبه 19و20 بهمن ماه ایشان به شهرستانهای سوران ، مهرستان و سراوان رادر صفحه فیس بوكی اش منتشر نمودند.

البته قصد من ازذكر گزارش كار استاندار استانمان تعریف وتمجید و یا خارق العاده جلوه دادن اقدامات مسئولین و یا مانند بعضی ها كه درفضای مجازی خودرا به شخصیت ها نزدیك و خودشیرینی و تملق می كنند نیست بلكه هدفم به همین بهانه یادی از مردم عزیز ومحروم منطقه كه از آنها خاطرات خوب وبه یاد ماندنی دارم میباشد .

سلام شب بخیر سفری دو روزه بسیار فشرده با چندین نشست در شهرستانهای سراوان .سوران وسیب و مهرستان با گروههای مختلف مردمی و مسئولین و مشاركت ارزشمند در بیان مسائل و مشكلات و انتقادات انهم با یك حرارت و انرژی خاص بخصوص در سوران كه دوتن از خواهران نطقی ایراد نمودند كه در جلب توجه به حقوق خانم ها طوری بود كه فضای مجلس را دقایقی تحت الشعاع خود قرار دادند و از نوع خود برایم بسیار جالب توجه بود البته اقایان حاضر در مجلس هم كه حضور پررنگی داشتند از این موضع و خواست خوششان امد كه نشانی بود از امادگی برای ارتقائ موقعیت این قشر كه نیمی از جامعه را شكل میدهند و در ادامه نشست هائی هم در سه شهرستان با گروههای جوان نخبه وتحصیلكردگان داشتیم كه شخصا بسیار بهره بردم و لذت از این میزان امادگی كه موج می زند برای تغغیر و قبول مشاركت در كنار هم و با هم برای استان ودر راستای اهداف ملی این شوق و میل را بایستی تكریم وزمینه هر چه بهتر را با اعطای فرصت های برابر مستنعد نمود وبر دوام این نوع نشست ها كه بسیار موثر در تنویر افكار هم و همگرائی و وحدت است را بسط داد و بر ادامه ان نیز مثر و فعال بود ناگفته نماند حضور مدیران استان هم در بین مردم ودر دهه مبارك فجر بركت زا وموجب بسیاری از مصوبات و تاكید ها شد بر تسریع در انجام طرحها بخصوص ان بخش از طرحهایی كه خواست اكثریت مردم بود انشالله كه بتوانیم این مهربانی ها را توسعه .وقدر دان این همه الطاف و خوبی با تلاش در احقاق حق استانی باشیم وبهترین لحظه ها هم حضور در جمع خداجویان ونمازگزاران بود كه برای اولین بار در یك روز در دو نماز جمعه به ایراد سخن پرداختم نماز جمعه را در یكی و عصر راهم در دیگر نماز انشالله كه عبادات همگان مورد قبول حق تعالی واقع گردد
 — with ‎علی اوسط هاشمی‎.

حامیان هاشمی استاندارسیستان و بلوچستان دراین كزارش كوتاه به  نكته مهمی اشاره كرده اند آنهم  به  حضور بانوان بومی شهرستان سوران درجلسه ای باحضور استاندار وانجام سخنرانی آنها ست كه درخور توجه میباشد.

اگرچه زنان ودختران سیب وسوران نسبت به سایر نقاط بلوچستان درتحصیل علم وسواد پیشتازتر بوده اند ولی درمقایسه بادوران جنگ كه مقطع تحصیلی آنها تاسطح راهنمایی وتعداد معلمین زن بومی شان اندك بود ه است نشان دهنده حركت جهشی آنها به سمت فتح قله های علمی هم دوش مردان میباشد .

یقین وجود دارد مردم سیب وسوران  این رشد وجهش را ناشی از توجهات نظام وارائه امكانات تحصیلی برای همه اقشار میدانند و آرزوی غائی آنهاست كه برای طی كردن مدارج  علمی درسطح جهان و مشاركت در توسعه وآبادانی كشور عزیز ایران ازهیچ تلاشی دریغ نمی ورزند.

درعین حال واضح ومبرهن است كه نتیجه این رشد وترقی در قشر بانوان سورانی تنها از علاقه و پیشتازی خودشان درجامعه سنتی استان ناشی نمیشود بلكه  هموارسازی بستر جامعه توسط مردان جسور ونیك اندیش حوزه های علمیه وائمه جمعه سوران نیز نقش تعیین كننده ای داشته است.

سیب وسوران مهد تمدن بلوچستان ، مركز قلعه های سترگ باستانی ، یادآورحكومت قلعه بوگ وسِب وزیارتگاه حضرت صاحب وزادگاه نخبگان جوان ومردان مذهبی جسور است كه باپشت سرنهادن دوران جنگ وفشارهای اقتصادی چشم انداز آبادانی توام بانخبگی ودانایی راپیشرو دارند./.
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تصاویر دیده نشده از اولین ائمه جمعه تشیع و تسنن در راهپیمایی بهمن 57 در زاهدان

زاهدان - ساعت 2بعدازظهر روز بیست ودوم بهمن ماه 1357 شمسی بود كه  از رادیو ایران اطلاعیه بی طرفی ارتش رابشرح ذیل شنیدیم  : 
«با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت ده و نیم امروز بیست و دوم بهمن سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت، به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج ومرج و خونریزی بیشتر، بی طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به یگان‌های نظامی دستور داده شد به پادگان‌های خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همواره پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانی می نماید.»

معمولا مردم انقلابی مخصوصاً درزاهدان كمتر به رادیو ایران اعتماد داشتند و آنروز هم به اطلاعیه ارتش كه ازطریق رادیوی شاه خوانده شد ازسوی عامه ی مردم وقعی گذاشته نشد ولی خواص انقلابی مخصوصاً بیت مرحوم آیت الله كفعمی واطرافیانش كه باتهران تماس مستمر داشتند به صورت تلویحی اعلام پیروزی كردند منتها بدلیل ضعف سیستم ارتباطات آنزمان مردم عادی خیلی ازاین واقعه خبرنشدند.

دقیقاً یادم نیست فكركنم حدود ساعت سه بعدازظهر بود روز 22بهمن بودكه لحن گوینده های رادیو كه تاآن موقع درمحاصره گارد شاهنشاهی بودند كاملاً متفاوت شد ، رادیو ایران دریك سكته كوتاه گفت..." اینجا تهران است. صدای راستین ملت ایران. صدای انقلاب..."

بااین پیام ودرادامه صحبت های زیبا وبیاد ماندنی مرحوم شیخ فضل الله محلاتی ملت انقلابی وبپا خواسته ایران یك پارچه شور وشوق وهیجان شدند. 
خوب یادمه مادرزاهدان به خیابانها ریختیم مخصوصا سراسر خیابان امام خمینی (پهلوی سابق)از جمعیت جوانان پر شور وهیجان زده موج می زد، همه باهم بامهربانی با خنده وشادی برخورد می كردند عده ای هم چنان مشغول رقص وهلهله بودنند ، عده ای بادردست داشتن انواع جعبه های شیرینی وشكلات به هم دیگه شیرینی پیروزی انقلاب شان راتعارف می كردند.

حودروها وحتی كامیونهاچراغ های خودرابه علامت پیروزی روشن ومكرراً بوق میزدند، برف پاكن های خودروها ازروی شیشه ها برجسته شده بودند ورقص پیروزی داشتند، مردم با نشان دادن دوانگشت سبابه ونشانه مفهوم پیروزی رابه یكدیگر ترجمان می كردند.

رانندگان تاكسی برای جابجایی مردم پول نمی گرفتند ، ماشینهای شخصی مردم مسیرراه شان را باتعارف واحترام سوارمیكردند، بسیاری از مغازه داران قیمت اجناس شان رابه شدت تخفیف دادند واین روال تاروزها بعداز پیروزی هم ادامه داشت، همه مردم بایكدیگر مهربان ویكرنگ ویكدل شده بودند ، شهربوی عطر عشق وصمیمیت گرفته بود.

 ولی خوب یادمه موقعیكه سواربرخودرو وانت ها بودیم واین شادی مان را بادیگران تقسیم میكردم ،رضا شاه سوار براسبش در میدانی كه آنرا فردایش آزادی نامیدند همچنان جولان میداد ومردم بدلیل اینكه درمقابل ساختمان ساواك آنروز قرارداشت جرات یایین كسیدن آنرانداشتند .

تااینكه فردای روز پیروزی یعنی صبح 23بهمن ماه جوانان زاهدانی درحالیكه خداوندهم نعماتش رابراین مردم ایثارگر با نم نم باران كامل می كرد تندیس رضاشاه قلدر رابه پایین كشیدند وبرسرش چارقد زنانه به تلافی از چادرهای برداشته از سرزنان مومنه این مرز وبوم گذاشتند. 
درود برمعماربزرگ انقلاب روح الموسوی الخمینی(ره)
نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : 22بهمن، اطلاعیه ارتش، رادیو ایران، ایجا صدای انقلاب..، مجسمه رضاشاه، ساواك، میدان آزادی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 20 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

وبلاگ تسبیح صبح نوشت :

بعداز گذشت سه دهه از انقلاب؛وقتی نگاه به ماقبل می کنم وفراز و نشیب ها را بر زیر ذربین میبرم،دلم برای اشخاصی تنگ میشود…

دلم برای رفسنجانی که همه ی وجودش انقلاب و ولایت فقیه بودو همه ی همتش پیشبرد اهداف امام راحل!!!تنگ می شود.

دلم برای محسن رضایی که سردار جبهه و جنگ بود و امر رهبری را می بوسیدو بر چشمان خود طوطیا می کرد!!!تنگ می شود.

دلم برای کروبی که با تمام قدرت، زحمت می کشید و عرق می ریخت و اجازهنامه ها می گرفت تا انقلاب پا برجا بماند!!!تنگ می شود.

دلم برای صانعی که در عشق به ولایت و رهبری می سوخت و فریاد می زد!!!تنگ می شود.

 دلم برای موسوی که اگر سرش می رفت هرگز امر رهبر را و ولایت را پایمال نمی کرد!!!تنگ می شود.

 

افسوس…
دلم برای خامنه ای تنگ نمی شود،چون خامنه ای همان خامنه ای است

و ذره ای قدرت و دنیا در او تاثیر نگذاشته و در وصال او سرخوش و مستم…


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 20 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی
دولت تدبیروامیدكه بیش از هفت ماه نیست  بارای 51درصدی مردم انتخاب شده  باید حواس آن در انجام كارهای بزرگ واساسی كه پیش رو دارد جمع باشد تاكمتر  دچار اشتباه شود زیرا هراشتباهی كه موجب عذر خواهی گردد ریزش میزان محبو بیت  آن قرین به شكنندگی حتمی خواهد بود.

اگرچه قسمت عمده انتقادات اخیردرخصوص سبد كالا  برحق ومنطقی بوده وناشی از عدم دقت كارشناسی وبررسی های همه جانبه میباشدولی نباید ازحقگذشت كه ازگذشته آمار واطلاعات دقیقی درمورد دهك های اجتماعی جامعه وجود نداشته و اگر وجودداسته باشد هم مورد اعتماد دولت نمیباشد. 

علاوه برآن بنظر میرسد بدنه كارشناسی وزارتخانه ها نیز باتوجه به اقدامات سلیقه ای جناح های سیاسی بشدت آسیب دیده باشدزیرا طی دودهه اخیر تنها طرح ها ولوایحی كه گره گشا بوده ونتایج آن بنفع مردم منتج شده تنها از وزارت حانه هایی حاصل شده كه كارشناسان متخصص درآن حاكمند كه میتوان به وزارت بهداشت ودرمان، وزارت دفاع و وزارت آموزش عالی اشاره كرد و بحق بسیاری از دستاوردها ورتبه های علمی بعدازانقلاب نیز ناشی از زحمات این كارشناسان ومتخصصان میباشد.

ازطرفی زمان 6 یا7 ماه برای دولتی كه وارث ، پول بی ارزش ملی، تورم 50درصدی ، خزانه خالی ، تحریم های كمرشكن ، دشمنان فراوان ودهها معضل سیاسی واقتصادی دیگر بوده فرصت زیادی نیست كه دربرابر اولین مشكل ناشی ازسبد كالا اینگونه براو تاخته شود ودربرابرهرسخن مسئولین غیرمنصفانه اقداماتشان 
درهمه ابعاد به سخره گرفته شود.

بهتر است همكاران عزیزجامعه مجازی به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری كه فرمودند : " دولت، چند ماهی بیش نیست که مسئولیت را به عهده گرفته است، باید به مسئولان فرصت داده شود که کارها را با قدرت به پیش ببرند، ضمن آنکه منتقدین باید در قبال دولت، با شرح صدر برخورد کنند"..... دربرابر اقدامات دولت صبورانه برخوردكنیم و منصفانه اجازه داده شود تا دولت برنامه ها وكارهای مهم خودرا كه تاكنون نیز درراستای حل مشكلات اقتصادی مردم اقدامات خوبی انجام شده با انسجام ودلگرمی بیشتر به انجام برساند.  
نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : انتقاد، منصفانه، آراء51./.، مقام معظم رهبری،
لینک های مرتبط :
اگه خاطرتون باشه ، حدود سه ماه قبل تعدادی ازهمكاران استانداری س و ب طی توماری ازهیات مدیره شركت تعاونی مصرف استانداری ، شفاف سازی درقبال مطالبی كه توسط اعضاء شركت درمحافل مختلف ازجمله فضای مجازی مطرح كردند را خواستار  شد ند . 

در بین این همكاران كه آقایان رضا میر و خمر  ازجمله شاخصین آنهابودند در جلسه ای  نیز با اعضاء هیات مدیره  مشاركت كردند ولی نتیجه ای ازاین جلسه عاید نشد وحتی تومار مذكور به اداره كل تعاون نیز ارسال نشد!!

حالا علت این امر وسكوت آقایان وبی عملی اعضاء هیات مدیره درارتباط با تراز مالی سه ساله تعاونی مصرف كاركنان استانداری سیستان وبلوچستان چیست ماهم ازاین مطلب بی خبریم برهمین اساس از همكاران عزیز یكه خواهان پیگیری موضوع هستند توقع داریم ذیل همین پست نظرات شون رابا رعایت انصاف درج نمایند./.
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : تعاونی مصرف، ترازمالی،
لینک های مرتبط :
شنبه 19 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی
كارگری خسته ، سكه ای از جیب جلیقه كهنه اش درآورد تاصدقه دهد جمله ای روی صندوق دید ومنصرف شد.......
   صدقه عمر را زیاد می كند.
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : صدقه، كارگری خسته،
لینک های مرتبط :
 لطفاًخودتان رابیشترمعرفی نمایید؟
من مصطفی مستوفی مدیر سابق ژنرال زاهدان هستم كه درحال حاضر شهردارزنجان ودرخدمت خانواده معزز هستم.

آقای مستوفی چگونه شدكه به وبلاگ نویسی روی آوردی؟
بعدازاینكه استانداراسبق(دكتر دهمرده)بامن كم لطفی كرد، پارتی نداشتم كه مجدداً دعوت بكاربشم وسی سال دوم خدمتی ام را درخدمت یكی از جناح های سیاسیباشم ! بنابراین تصمیم گرفتم وبلاگ بسازم وعملكرد كسانیكه 30 سال دوم خدمت شان را می گذرانند مورد نقد قرار دهم .

شمافكر میكنید انتقاد كردن خوبه؟
خیر ، ازخوب هم بدتره! ، پیرمرده كه بالای 80 سال سن داشت دیدی چه بلایی می خواست سرم بیاره !! منو به فتا و دادگاه كشید.

آقای مستوفی چگونه شد وبلاگ شما ژنرال زاهدان شد؟
اصلاً این وبلاگم درحد سرجوخه هم نبود ولی باكامنت های كارمندان استانداری سیستان وبلوچستان ژنرال شد.

مگه كامنت های كاركنان استانداری چه خاصیتی داشتند كه وبلاگ شما اینقدر ارتقاء یافت؟
بعضی ازاین كارمندا خیلی نوشادری اند اینقدر نوشادر وفلفل وادویه هندی به این وبلاگم خوراندند كه پرواز كرد واوج گرفت.

آقای مستوفی حالا چرا وبلاگ ژنرال زاهدان رو رهاكردید؟
وقتی این كبوتره منظورم همان وبلاگم اوج گرفت، رفت و رفت واز قضای روزگار روی بام یك صاحب منصب نشست كه اون صاحب منصب توی خونش پرنده وچرنده ی زیادی داشت وبه خاطر اینكه این وبلاگه اونهارو "هوایی" نكند بامنگالش به سمت او نشونه رفت ، اون وبلاگه هم ازترس جونش به دشت و بیابان متواری شد  .

ولی درحال حاضر وبلاگی به اسم ژنرال درفضای مجازی وجود دارد فكر نمی كنید این ژنرال همان ژنرال زاهدان باشد؟
خیر . این ژنرال ازنوع وبلاگ های پیوندی است كه توسط یك مهندس كشاورزی بادرخت وبلاگی اشراق پیوند خورده است.

آقای مستوفی آخرین پیامتان به مخاطبان سنتی تان چیست؟
توصیه میكنم پیك اجتماعی رو ببینند ونظرات شون رو بدون ادویه اعلام كنند.  
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : مصاحبه، پیك اجتماعی،
لینک های مرتبط :
شایعات دریافتی حاكیست بزودی مدیركل جدید حراست استانداری سیستان وبلوچستان منصوب خواهدشد اومجتبی خانجانی است كه قبل ازاین درفرمانداری تهران اشتغال بكار داشته است، او اصالتاً مازنی یاگلستانی است و دل درگرو اصلاح طلبان دارد.

قابل توجه اینكه مدیركل فعلی حراست  احمد دهمرده میباشد كه ازنیروهای ارزشی وكاركشته استان بوده وسوابق فرماندار - بخشدار - ومعاون فرماندار در كارنامه اش جلب توجه میكند.  

به گزارس سایت خبری سیب وسوران ، علی هاشمی استاندارسیستان وبلوچستان امروز جمعه 18/ 11/ 1392 وارد شهرستان سیب وسوران شده ومورد استقبال گرم اهالی مركز این شهرستان واقع وسپس پروژه واحدهای مسكونی مهر این شهرستان راافتتاح نموده است.
نوع مطلب : انتصاب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 18 بهمن 1392 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

322-21.jpg

جمعه که می‌شود چشم تمام منتظران عالم به این نقطه از زمین دوخته شده است چرا که به آنها گفته‌اند قرار است امام مهدی(عج) از آنجا ظهور کنند و سپاه خود را صدا بزنند و به داد مظلومان عالم برسند و زمین را پر از عدل و داد کنند.

 روز جمعه هر جا که باشی انگار گم شده‌ای داری و دنبال یک چیز مهم می‌گردی که سال‌ها در پی‌اش بودی، یک امیدی ته دلت است که می‌گویی حتما می‌آید اما نمی‌دانی کِی.

 فقط شنیده‌ای که گفته‌اند وقتی جهان پر از ظلم و فساد شد "منجی" خواهد آمد و از دست تو همین برمی‌آید که مراقب اعمالت باشی و دست از دعا برنداری.

منتظران حضرت صاحب الزمان(عج) جمعه‌های زیادی شمرده‌اند تا روی ماهش را ببینند و همچنان دعای"اللهم عجل لولیک الفرج" بر لب دارند و نمی‌دانند شاید این جمعه هم در جوار "بیت الله الحرام" خورشید غروب کند اما باز مهدی صاحب زمان نیاید اما باز امید به رحمت الهی دارند که فرمود: "هیچ‌گاه زمین از وجود حجت الهی خالی نمی‌شود".

نوع مطلب : تاریخ ، 
برچسب ها : شهرظهور، بیت الله الحرام،
لینک های مرتبط :
با شهید حسین تجلیلی ازسال 1359 تااوایل سال 1363 دریك سازمان خدمت می كردیم ، تجربه خدمتم نسبت به حسین كمتر وازنظر سن وسال هم، او ازمن بزرگتر بود ، درصداقت وتقوا بی نظیر و نماز را اول وقت برگزار میكرد ، او هرگز اهل ریا و یا تظاهر نبود درزندگی نیز بسیار سخت كوش ، پیگیر وازكسانی بود كه برای رفاه وآسایش خانواده اش بسیار مایه می گذاشت.
چهره سفید و استخوانی وریش مجعد وموهای براق مشكی اش هرگز ازخاطرم محو نمیشود.

شهید حسین تجلیلی برخلاف بسیاری از همكاران اداری كه درظاهر ادعای رفاقت دارند ولی درباطن بدخواه ومذمت گر ند بسیار دلسوز بود كاری راكه بلد بود  از آموزش به همكارش دریغ نمی كرد اگرتشخیص میداد دربین همكاراش كسی لیاقت رشد كردن را دارد درموقعیت هایی كه برایش فراهم میشد بنوعی به مدیر  مربوطه نظرش رامنتقل وپیگیری می كرد.

بارها وبارها شنیدم زمانی كه مدیرمربوطه ازاو درباره من و توانایی ام سئوال می كرد ویژگی های مثبت منو بهتر ازخودم به او یادآور میشد .

اگه ازاو سئوال میكردم كه حسین اون روز به مدیر چه می گفتی؟ اظهار بی اطلاعی میكرد زیرا اواهل تظاهر  نبود بلكه اهل تفاخر به رفاقت بود بود ، اورفیق بود نه رقیب!!

هرموقع یاد شهید حسین تجلیلی می افتم از خودم احساس شرمندگی میكنم كه چرا از خانواده اش بی خبرم! بالاخره حسین دراواخر سال 1362 اززابل به زاهدان منتقل ومن هم ازاوایل سال 1363 به یكی از بخش های بلوچستان جابجا شدم .

او در تاریخ 10/ 9/ 65 به‌همراه سپاهیان حضرت محمد(ص) راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد و در تاریخ 5/ 11/ 65مفقود الاثر گردید.پیكر پاكش پس از یازده سال مفقودیت توسط گروه تفحص شهدای جنگ كشف و درسیزدهم تیرماه سال 1376 در زاهدان تشییع گردید و به خاك سپرده شد.

تاریخ تولد: 1327

تاریخ شهادت: 5/ 11/ 65

محل شهادت: كربلای 5 شلمچه

نوع مطلب : شهدا، 
برچسب ها : خاطره، شهید تجلیلی،
لینک های مرتبط :
نوع مطلب : كاریكاتور وطنز، 
برچسب ها : شیر شتر،
لینک های مرتبط :


سیروس امینی ، مدیر زندان مركزی استان اصفهان ازنجات شش محكوم اعدامی این زندان بدنبال بخشش وعفو  "اولیای دم" خبرداد.

به گزارش سایتها وبلاگهای خبری دراستان اصفهان ،  مدیر یادشده اضافه نموده است: اجرای حكم قصاص محكومین كه تاانداختن طناب دار هم پیش رفته با گذشت اولیای دم متوقف شده است.

آقای امینی گفته است: مددكاران زندان موفق شدند ضمن صحبت با شاكیان واولیای دم وهمچنین استفاده از ریش سفیدان ومتنفذین  رضایت آنان را برای عفو وبخشش زندانیان بدست آورند.

به گفته این مسئول برخی ازاین زندانیان بیش از 10 سال درزندان بودند ودراین مدت توبه كردند.

پیك اجتماعی: درزندانهای سیستان وبلوچستان هم ازاین قبیل زندانیان وجود دارند كه درحال گذران حبس بوده وانتظار گذشت وبخشش از سوی اولیا دم رادارند.

 انشاءالله باهمت مددكاران اجتماعی وزندانها وهمكاری خانواده های شاكیان همه اینگونه زندانی ها با توبه ازحبس رهاشوند.
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : گذشت، اولیای دم، اعدامی، رهایی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ظهور- 313خط اول

حب العباس :: کرامات حضرت ابوالفضل

مبشرات ظهور

عصر ظهور

عصر ظهور

آیه قرآن

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic