شهریار زاهدان
ویژه اخبار وتلنگرهای اجتماعی وسیاسی
درباره وبلاگ


مرا همین میز است ولب تاب و این عینک

هنوز دیزی و سبزی و لقمه ای سنگک

کنم مراجعه ماهی اگر به خود پرداز

کفاف روزی مارا دهد همان قلّک

مدیر وبلاگ : غلام محمد خلیلی
مطالب اخیر
نظرسنجی
آیاشما از عملكرد تیم ملی فوتبال راضی هستید؟

یكی ازشخصیت های استان ماكه دائماً برطبل تبعیض واختلاف می كوبد اخیراً نیز شروع به اوهام پردازی كرده  وبدون ذكرنام ، سیستانی هارا به ضایع كردن سهمیه ی استخدامی ها و كرسی های اداری وفرهنگی ویژه بلوچستان كرده است وی درجایی دیگر به جمعیت بلوچ های سیستان اشاره وبنوعی دو نماینده سیستانی مجلس رابه تحریك مردم استان برعلیه منافع امنیت ملی وخط ونشان كشیدن علیه نهادهای نظامی وامنیتی متهم كرده است!

اوكه قبلاًبدون دُهُل هم می رقصیده ،حالابعداز سخنان اعتراض آمیزدكترشهریاری ودكترحسینی پیرامون ناامنی هاوشهادت معلمین مظلوم كه تذكرمنصفانه سردارباقرزاده نیز چاشنی گردیدازخوش رقصی برای دولت دكترروحانی دست بردارنبست!

ایشان برخلاف ادعاهای قبلی اش كه بلوچستان رافدایی پیشرفت های سیستان وشمال استان می دانست این بار ازفقروخشكسالی های پیاپی در سراسراستان یادكرده و به فقر وفقدان های مساوی دراستان سیستان وبلوچستان اشاره كرده است كه پیش بینی میشود این تغییرادبیات گفتمانی ناشی ازتذكرات مكرری باشدكه یكی ازمسئولین استان به اوداده واومجبورشده ازشعارغیرمنطقی تبعیض شمال وجنوب استان دست بردارد.ادامه مطلب


نوع مطلب : بلوچستان، 
برچسب ها : مذاكرات هسته ای، مرتضی پاشائی، نمایندگان سیستانی، سیستانی ها، سیستان وبلوچستان، شهرسوخته، جهانی شدن شهرسوخته،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 26 آبان 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی


بریلویه فرقه صوفیه ایست كه زمان استعمارانگلیس درهند به وجود آمد ،آنها به محبت ومقدس شمردن انبیاء واولیاء به طورعموم وپیامبرگرامی صل الله علیه وآله وسلم به طوراخص شهرت یافته ودرشهر بریلی به وجودآمده است.ادامه مطلب


نوع مطلب : بلوچستان، 
برچسب ها : بریلوی، دیوبندی، حنفی اهل سنت، سیستان وبلوچستان، شهریار،
لینک های مرتبط :


حوادث ضدامنیتی سال جاری درسیستان وبلوچستان برغم اینكه گستردگی وعمق عملیاتهای انتحاری و تروریستی سالهای گذشته رانداشته و با آرامش چندماهه ی اخیرامیدآن می رفت افعال ضدامنیتی درجنوب 


ادامه مطلب


نوع مطلب : بلوچستان، امنیتی، 
برچسب ها : تروریستی، تكفیری، داعشی، سیستان وبلوچستان، اصلاح طلبان، شورای تامین شهرستانها،
لینک های مرتبط :


ازسال 63 13 تاسال 1368 دریكی از بخشهای میانی سیستان وبلوچستان مسئولیت داشتم ومعمولاً هردوماه یاسه ماه یك باربه همراه خانواده ام ازمسیر جاده اصلی زاهدان - خاش - سراوان وبالعكس تردد می كردم وحتی ساعاتی رادرشهرخاش استراحت واگر با وقت نماز همزمان می شد سراغ مسجدمی رفتیم زیرا درآن سالها  درمسیرجاده زاهدان - خاش - ایرانشهرو یاخاش - سراوان وبالعكس نمازخانه بین راهی نبود.
ادامه مطلب


نوع مطلب : قرآنی ومذهبی، 
برچسب ها : وحدت، سیستان وبلوچستان، جاده زاهدان - خاش، شهرخاش، مسجدبازارخاش، شهریارزاهدان،
لینک های مرتبط :


امیر میردرسال 1335 درخانواده ای روستائی ومذهبی بدنیا آمد ه است اومتولد روستای صفدرمیربیك ازتوابع بخش جزینك شهرستان زهك میباشد دوران كودكی و تحصیل ابتدائی رادرروستای پدری اش سپری كرده وادامه ی تحصیلاتش را تاپایان فوق دیپلم در زابل و زاهدان باتمام رسانده است، اوازآغازتظاهرات خیابانی بنفع انقلاب مشاركت عاشقانه وپیگیرداشته وسپس بادوستان حزب جمهوری آشنا ودردوران آغازین جنگ نیز بعنوان بسیجی به جبهه عزیمت نموده است .

  


ادامه مطلب


نوع مطلب : بزرگان سیستان وبلوچستان، 
برچسب ها : نماینده دوردوم وسوم زاهدان، امیرمیر، سیستان وبلوچستان، شهیدمیرحسینی، روستای صفدرمیربیك،
لینک های مرتبط :

زابل/ساعت 8 شب سی ویكم شهریورسال 1359 شمسی : طبق معمول هرشب مادر،سفره انداخته  بود تا بچه ها دورهم بشینند وشام رو صرف كنند ،اون شب برادربزرگترم كه متاهل بود به همراه همسر ودو دختركوچولوش كه خونه اش نزدیك ماقرارداشت نیز برای صرف شام اونجابود ، ما ضمن صرف شام نیم نگاهی هم به تلویزیون سیاه ، سفید 12 اینچ خونه داشتیم ، گوینده ومجری تلویزیون خلاصه اخباررااعلام كرد : بمب افكن های عراق امروز فرودگاه مهرآباد وچندفرودگاه دیگركشور رابمباران كرد ، امروز كشورعراق درسراسرمرز ازكردستان تا خلیج فارس باجمهوری اسلامی نوپای ایران وارد جنگ رسمی وهمه جانبه شد.

 اخبار شروع جنگ كه برای اولین بار همراه باتصویر بود شوك عظیمی به مردم واردكرد وكشور را ازتب وتاب انقلاب به یكباره وارد فاز واقعی جنگ تحمیلی كرد ، حقیر درآن زمان هنوزمجردبودم و بنا بود تا اوایل سال بعد ازدواج كنم ، البته اكثر جوونای نسل انقلاب چنین وضعیت مشابهی داشتند وهیچ نمی دانستند تقدیر چه سرنوشتی رابرایشان رقم خواهدزد.

چندروزی ازشروع جنگ نگذشته بودكه  شورای عالی دفاع مصوب واعلام نمود برای پشتیبانی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ارتش وبراساس قانون دوران ضرورت كلیه ی سربازان منقضی خدمت سال 1356 خودرابه نظام وظیفه محل معرفی تاترتیب اعزام آنها به مراكز نظامی برای حضوردرجبهه داده شود.

این خبركه مرتباً دراخباررادیو وتلویزیون تكرارمیشد برای من كه منقضی خدمت 56 بودم ودریكی ازادارات دولتی مشغول بودم نه تنها دلشوره واسترس ایجادكرد كه بنوعی احساس وظیفه وتكلیف را درقبال جنگ بردوشم سنگین ترنمود ، این درحالی بود كه سیستم اداری خیلی سحت گیری دراینخصوص بروز نمی داد ولی وجدان درونی ام واداركرد به مدیر سازمانم در زابل بگویم و از او كسب تكلیف كنم . 

مدیر دستگاه اداری ام كه ازمهندسین جوان وانقلابی بود ، درواكنش به این مطلب گفت تاآبانماه  كارهای خودت رو جمع وجوركن تا بایكی از واحدهای نظامی برای اعزامت هماهنگی لازم بعمل آید ، برهمین اساس یكی ازكارهای بلاتكلیف زندگی خودم را دراولویت قراردادم وتصمیم گرفتم اگه خانواده ی همسرآینده ام موافقت كنند مراسم ازدواجم را تا اوایل آبانماه برنامه ریزی وانجام دهم.

بالاخره مراسم ازدواج درهشتم آبانماه انجام گردید ودرپانزدهم آبانماه ازطریق نظام وظیفه زابل به مركز آموزشی بیرجند اعزام شدم ، در مركز آموزش بیرجند برای كسانی كه درجه دار ویا افسر منقضی خدمت پنجاه وششی بودند واحد سازمانی پیش بینی نشده بود لذا بعد ازچندروز به لشكر 77 خراسان منتقل شدیم درآنجاهم این امكان وجود نداشت لذا برای آموزش نظامی ده روزه به دانشكده افسری تهران فرستاده شدیم درآنجا آموزش لازم را دیدیم وبراساس كدتخصصی مان به واحدهای مختلف اعزام شدیم حقیر به لویزان منتقل شدم ، درآنجاهم ده روزی آموزس یادآوری برگزار ونهایتا به گروه 404 كرمانشاه مستقردرجبهه اعزام شدیم، رویهمرفته دراین جابجایی ها و نابسامانی ها و كلاس های آموزشی یادآوری بیش ازدو ماه ازعمرمان گذشت. 

درواحد عملیاتی كه مستقربودیم هنوز مدت زمان قانونی دوره ضرورت منقضی خدمت هاازسوی شورای عالی دفاع معین نشده بود، طبق سازمان ارتش نزدیك 4 ماه درحطوط عملیاتی خدمت كردیم تعدادی ازدو ستان ماكه درواحدهای پیاده وتانك خدمت میكردند دراولین عملیاتی كه بدستوربنی صدر رئیس جمهور وقت وفرمانده كل قوا درتنگه ی حاجیان انجام شدتوفیق پیداكردند ره ساله رایك شبه طی وبه فیض شهادت نائل شوند ، گروه كثیری نیز شهید زنده "مجروح ویااسیر" شدند وقسمت بود ما هنوزكه هنوزه اندر خَمِ یك كوچه بمانیم....
نوع مطلب : خاطرات، 
برچسب ها : شورای عالی دفاع، منقضی خدمت پنجاه وششی، اعزام به جبهه، زابل، سیستان وبلوچستان، ره صدساله،
لینک های مرتبط :

اخیراً مطلع شدیم بنابه پیشنهادیكی ازسرداران جبهه وجنگ و فرزند خلف سیستان یعنی سرهنگ محمدناظری فرمانده بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان زابل در شورای عالی بسیج شهرستان یكی ازخونین ترین وحماسی ترین روزهای تاریخ معاصر سیستان یعنی قیام 19 بهمن سال 1330 به رهبری حضرت آیت الله محمدابراهیم شریفی برعلیه استبداد پهلوی وایادی مزدورش درمنطقه بعنوان "روز شهرستان زابل" انتخاب وتصویب گردیده است.

این اقدام شایسته و غرورآفرین كه موجبات حفظ عزّت و شرافت سیستان را درتاریخ فراهم ساخته است قابل تقدیر و سپاسگزاری ویژه ازسوی آحاد امت شهید پرور ورنج كشیده شهرستانهای پنج گانه ی سیستان میباشد وجادارد از سایر فرماندهان بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستانهای تابعه سیستان نیز تقاضانمائیم برای یك پارچگی این روز تاریخی و بیادماندنی اقدام مشابهی برای انتخاب این روز بنام " روز سیستان" بعمل آورند.      
نوع مطلب : بزرگان سیستان وبلوچستان، 
برچسب ها : نوزده بهمن1330، روزشهرستان زابل، شهریار، تقدیروقدردانی، سرهنگ محمدناظری، روزسیستان، سیستان وبلوچستان،
لینک های مرتبط :

دربرنامه امشب سه شنبه 21/ 5/ 93 " كافه سئوال" شبكه 2 به مناسبت جنگ فاجعه بارغزه و كشتار كودكان وزنان غزه  ازدوتن هنرمند صداوسیما من الجمله  محمدرضا هدایتی هنرمندوخواننده سیستانی دعوت شده بود كه هدایتی دراین برنامه ی نیم ساعته  مبحث انسانیت رامحور صحبتش قراردادوگفت مابعنوان انسان دربرابر مظالمی كه برجامعه انسانی صورت میگیرد باید عكس العمل نشان دهیم .

هنرمندسیستانی درقسمتی ازسخنانش گفت: همانطوركه قلب مادربرابراین فاجعه كودك كشی درغزه بدردمی آید طبیعی است دربرابركودك كشی داعش هم همین احساس راداریم وحتی دراستان سیستان وبلوچستان هم كودكانی هستند كه نیازبه كمك دارندویادرسیستان مردم براثرخشكسالی وریزگردها زندگی سختی دارند باید عكس العمل مایك عكس العمل انسانی وهمگانی باشد.

محمدرضاهدایتی كه ازهنرمندان بزرگ كشور بحساب می آید برتفكركودك كشی وقتل عام انسانها درغزه نفرین فرستاد واز خداوند  رفع همه ی فتنه ها را ازروی زمین درخواست نمود.

برهمه ی سیستانیها اعم ازمسئولین، متخصصین،هنرمندان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، تجار، كاسب،قاضی، نظامی ، انتظامی ، شاغل ، غیرشاغل درهرنقطه ای كه درایران وخارج ازایران هستندلازم است مراتب دردمندی مردم سیستان وگرفتاریهای روزمره آنهادربرابرریزگردها وخشكسالیهای متمادی رابه اطلاع مسئولین نظام وسازمانهای جهانی برای احقاق حقوق آنهاازافغانهابرسانند. 
نوع مطلب : آینده داران سیستانی، 
برچسب ها : محمدرضاهدایتی، كافه سئوال، سیستان وبلوچستان،
لینک های مرتبط :


دیروز خبرشدیم یك سازمان مردم نهاد بنام كانون ازدواج آسان زاهدان ازخلبان وكادر پروازی چارتر مسیرمشهد - زاهدان كه مدتی قبل دچارسانحه شد ولی باتدبیر خلبان شجاع آن یعنی آقای تحویلیان هیچ صدمه ای به 113 مسافرآن پروازوارد نشد برای حضوردریك برنامه ی عمومی كه ویژه قدردانی ازاین خلبان شجاع پیش بینی شده ذعوت بعمل آمده ودرفرودگاه زاهدان این خلبان به همراه كادرپروازی اودرپروازشماره ی 853 مورد استقبال مردم قرارگرفته است.

این مراسم  دیشب وهم زمان با اعیادشعبانیه با حضور دكترشهریاری نماینده محبوب مردم زاهدان درمجلس شورای اسلامی وهم چنین ارجمندی فرماندار شهرستان وگروه كثیری ازمردم زاهدان درتالار علامه حلی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان برگزار شد.

 درمراسم مذكور كه به همت كانون ازدواج آسان سیستان وبلوچستان پیش بینی شده بود ازخلبان باشهامت ومتخصص وكاردان كشور یعنی آقای تحویلیان و یكا یك كادرپروازی شماره 853 هواپیمای چارتر شركت هواپیمایی آسمان بصورت ویژه تقدیر وتشكر بعمل آمد.

وبلاگ شهریارزاهدان ازهمت بلند این سازمان مردم نهاد كه نجات جان انسانها وخوشبختی آنها درسر لوحه اهدافش قراردارد ودراین زمینه فعالیتهای گسترده ای ازخودبروز داده است سپاسگزاری می نماید وبرای دست اندكاران او آرزوی توفیق دارد.


تصاویراز: ازدواج آسان
 
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : خلبان تحویلیان، كانون ازدواج آسان، سیستان وبلوچستان، تقدیروتشكر، دكترشهریاری نماینده زاهدان،
لینک های مرتبط :
شنبه 23 فروردین 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی
بزودی رئیس جمهور عزیزماجناب دكترحسن روحانی سفری دوروزه به استان مظلوم ودورافتاده ی سیستان وبلوچستان خواهدداشت یكی ازاهداف سفردیدار با مردم خون گرم تعدادی ازشهرستانهای استان من الجمله زاهدان، سیستان وچابهار است.

جالبه هرچه به روز موعود سفر  ایشان نزدیك ترمی شویم به لطف الهی و نیت مثبت وخیر دولت جدید آب رودخانه هیرمندهم روز بروز افزایش می یابد این درحالی است كه درپایان سال گذشته واول سال جدید میزان نزول بارندگی نیز درمنطقه سیستان نسبت به ده سال گذشته بی نظیر گزارش شده است.

 درسفراخیر حضرت حجت الاسلام والمسلمین روحانی به كابل برای مشاركت درجشنهای نوروزنیز ایشان با مقامات افغانستان درمورد حق آبه رودخانه هیرمند وخشك شدن تالاب هامون مسائلی رابصورت جدی یادآوری وپیگیری كرده است كه مطمئناًاین سیلاب دروهله اول ازعنایات خداوندی است ومرتبط به روابط روبه گسترش ماباافغانستان هم میباشد بطوری كه همزمان باسفر ایشان وبه این میمنت غیرمترقبه لب ترك خورده وتشنه هامون را اندكی مرطوب كرده است ولی چاره ساز دائمی نیست.

شایعات تایید نشده ای حكایت ازآن دارد كه گویا بعضی ازمسئولین منطقه سیستان برای پرآب جلوه دادن هامون كلیه سیلابهای جاری را از كانالها ورودخانه های درجه 2 مسدود وسرازیردریاچه كردند تاوانمود كنند كه باهمت مسئولین زابل مشكل كم آبی سیستان درحال حل وفصل میباشد.

این حركت  یادخاطره ای می اندازه كه درسالهای دورترهنگامی كه یكی ازمسئولین شاه وشایدهم خودشاه قصد دیدارازمنطقه سیستان راداشت اتفاق افتاد تعریف میكنند همین مسئولین عزیزسیستانی بخاطراینكه نذارند پای شاه به زابل گذاسته شودكه مبادابزرگان منطقه میانكنگی(هیرمند) به كم كاری آنها درخشكسالی آن منطقه برغم وجودآب كافی معترض شوند مسیر پل نهراب رادچارسیل بردگی كردند وبه شاه گفتند بهتره ازاین سفر صرفنظركند، كه اوهم بدون سئوال ازراه ورودی دیگر، به  سیستان نیامد.

خلاصه اینكه اگه این شایعه درست باشه  هم باید گفت:خوس رقصی این دسته ازما بهترون ازقدیم الایام مرسوم بوده است. انشاءالله كه این اقدامات سطحی وكوته بینانه  تاثیری براقدامات دولت آقای دكترروحانی كه بناست بصورت كارشناسی شده وهمه جانبه وباگزینه های متنوع احیاء دریاچه هامون راپیگیری ومورد اعمال قراردهد نگذاشته باشد! انشاالله
  
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : رودخانه هیرمند، سفر، رئیس جمهور، سیستان وبلوچستان،
لینک های مرتبط :

به خاطردارم درسال 1380 كه سكان دولت جمهوری اسلامی در دست اصلاح طلبان وتولیت سیاسی استان برعهده سید محمود حسینی بود اخبار ضدو نقیضی ازمشكلات سرراه مردم درمراكز بیمارستانی مخصوصاً در بلوچستان واشتباهات فراوان پزشكان حتی متخصصان بخش های جراحی ، ارتو پدی و.... به استانداری دریافت میشد ،برهمین اساس رئیس شورای بهداشت استان(استاندار) بااعزام یكی ازكارشناسان مورد وثوق به مراكز بیمارستانی بدنبال تعیین میزان صحت وسقم این اخبار دریافتی برآمد.

متاسفانه نتیجه تحقیقات بعمل آمده وگزارش مستند تهیه شده تاییدكننده بسیاری ازاشتباهات فاحش متخصصان وحتی مرگ بعضی ازهم استانی ها بود . 

مصداق این گزارش تایید كرد ، یكی ازجراحان ارتوپد آنزمان درچابهار بجای اینكه پای چپ بیمار را عمل كند پای راست اورا عمل كرده بود و چون به اشتباهش پی برده مجددا پای چپ او را نیز عمل كرده است!!!

این درحالیست كه بعضی خطاهای مرگ آفرین دراستان محروم ما كماكان ادامه داشته ومراكز بیمارستانی ودرمانی سیستان وبلوچستان هم چنان شاهد آزمون وخطای پزشكان غیرحاذق حتی درمركزاستان هستند.

نمونه این مطلب عمل پروستات یكی ازاهالی دربیمارستان..... زاهدان دراواسط دیماه جاری است كه پس ازبازكردن محل عمل توسط جراح متوجه میشود این بیماراساساً مشكل پروستات ندارد و ناچار محل عمل را بخیه زده وپس ازانتقال به بخش بدون توجیه بیمار وعلت یابی نامبرده رامرخص می نماید .

شایدهم بی دلیل نباشد كه بعضی از وزرا شاخص محروم بودن درسطح كشور را به این استان نسبت دهند و هرجاكه بخواهند استانی را بلحاظ بعضی شاخصها پایین قلمدادكنند میگویند: این استان ازلحاظ محرومیت بعد ازسیستان وبلوچستان ویا قبل از آن است!!!!
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : آزمون وخطا، تیغ جراحی، بلوچستان، محرومیت، سیستان وبلوچستان، جراحی،
لینک های مرتبط :
   استان سیستان وبلوچستان برغم توجهات ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی مخصوصا دردو دهه 60 و70 بازهم نیازمند رسیدگی فوق العاده برای جبران محرومیت های مضاعف است.

شاخص های توسعه ای  در این استان در مقایسه با شاخص های توسعه ای سایر استانها به شدت پایین وحتی با متوسط كشوری نیز به شكل واضحی فاصله دارد .

 اگرچه بعضی رخدادهای ناخواسته دردهه هشتاد را می توان از عوامل بازدارندگی منطقه ای در عقب افتاده ای استان  به حساب آورد ، اما درمبحث برنامه های توسعه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی كشور بصورت چشم گیری بی عدالتی وجود دارد بعنوان مثال بسیاری از اعتبارات عمرانی ودرآمدهای نفتی كشور صرف هزینه های گزاف وبی رویه شهری مثل تهران میشود كه اهالی آن سه چهارم امكانات رفاهی ، فرهنگی ، بهداشتی ودرمانی را دراختیاردارند وهنوز هم از وضع موجود ناراضی اند ومیگویند هوای این شهر آلوده است.

این درحالیست كه هوای شهرهای سیستان وبلوچستان هم به نسبت تهران از آلودگی بیشتری برخوردار هستند ولی مردمانش تا بحال ازاین آلودگی اظهارگلایه نكردند بلكه كمبود آب ونان كه جزء نیازهای اولیه انسانها ست بعنوان دغدغه اولشان مطرح میباشد.

 درخالیكه تهرانی ها از سیری آروغ بالا می آورند ولی سیستانیها وبلوچهابراثر فقر دچار مهاجرت شده كه در دیار غربت هم توسط افرادی مثل معاون فرماندارسبزوار مورد تحقیر قومی وفرهنگی قرار می گیرند.

این مطلب نمونه ای از هزاران بی عدالتی بودجه ای دربرنامه های توسعه عمرانی واقتصادی كشورنسبت به مناطقی مثل سیستان وبلوچستان میباشد.

استان درمقطع كنونی نه تنها به عنایت دولت اعتدال گرای آقای دكتر روحانی وجود دارد كه به نگرش عدالت محور نمایندگان مجلس  شورای اسلامی در توجه ویژه به منطقه محروم سیستان وبلوچستان نیازمند است.

اگرچه شعارهای رنگارنگ در توجه به مطالبات مناطق دورافتاده  با توجه  به تجارب سالهای گذشته مارا خیلی به عدالت مسئولین مركزی در رعایت حق مناطق محرومی مثل سیستان وبلوچستان امیدوار نمی كند ولی افق جدیدی كه درسطح استان بوجود آمده باید  هماهنگ وهمسو گردد ،كه نهایت هم فكری درسطح استان بین استاندار ونمایندگان از یك سو وهمدلی ویگانگی بین اعضاء مجمع نمایندگان استان ازسویی دیگر فراهم گردد.

 ذر عین حال به استاندار جدید نیز كمك شود تا با منصوب كردن نیروهای تازه نفس ، جوانتر ، جسورتر وباتحصیلات تخصصی تر توان جدیدی را به دستگاههای اجرایی تزریق واعمال نماید .
طبیعی است این انتصابات همانطور كه ریاست محترم جمهوری هم برآن تاكیید داشتند باهماهنگی وهم نظری نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی اتخاذ خواهد شد .
نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : توسعه، توازن، تهران، سیستان وبلوچستان، مجمع نمایندگان، جسور، متخصص،
لینک های مرتبط :در سالهای 74 تا 76 درمركز استان سیستان وبلوچستان مسئولیتی كوچك داشتم ودر این ایام افتخار آشنایی با این شهید بزرگوار را پیداكردم كه به كنه شخصیت وایمان شهید به اسلام و نظام اسلامی ومیزان دلبستگی ایشان به خدمت مردم محروم سیستان وبلوچستان پی بردم و آنرا شخصیتی برای الگو برداری همه مسئولین استان در ابعاد  اخلاقی ، معنوی و مدیریتی یافتم.

 یادمه دریكی ازروزهای فصل بهار سال 1376 در مقابل پاویون دولت درفرودگاه بین المللی زاهدان كه منتظر میهمان عالی رتبه ای بودیم باهم صحبت می كردیم، حقیر اشاره ای به خصوصیات مثبت اخلاقی اش و برخوردهای خوب او بامردم كردم و به این بزرگوار عرض كردم : در روزهای اولیه ای كه شما راملاقات میكردم خوش و بش های دوستانه ات آنقدر صمیمانه بود كه حس سالها دوستی وآشنایی را در من ایجاد میكرد.

ایشان درپاسخ به این صحبت های خودمانی گفت: من درنقاط مختلفی ازكشور خدمت كرده ام وبا این روش و اخلاق 50 تا60 درصد مشكلاتی كه با آن روبرو بودم حل می كردم ولی دراین استان به تجربه جدیدی رسیدم ، دراین استان باخوش برخوردی و مثبت نگری میتوان 90 درصد مسائل راحل نمود  زیرا مردم سیستان و بلوچستان تشنه محبت  هستند. 
نوع مطلب : شهدا، خاطرات، 
برچسب ها : شهید خداكرم، مردم، سیستان وبلوچستان، تشنه محبت،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ظهور- 313خط اول

حب العباس :: کرامات حضرت ابوالفضل

مبشرات ظهور

عصر ظهور

عصر ظهور

آیه قرآن

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic